Min gissning inför Fidels MH


Vi har haft otur när vi anmält oss till MH och blivit reserv fyra gånger utan att komma med. Det försvåras ju ytterligare av att vi ej har bil men nu äntligen lyckades vi knipa en plats i Västerås nästa fredag, 27/6. Här neden är alltså vad jag tror att han kommer få. För att göra det enkelt att jämföra med exakta resultatet kommer jag välja en och endast en siffra per moment. Så får vi se sedan nästa fredag om jag känner min hund så väl som jag vill tro!
 
(Detta blir mitt livs första MH, så jag är inte ens säker på att jag uppfattat alla momenten exakt rätt, men här är en gissning i alla fall. En social lekgalning. En hel del hot och aggressioner men snabb avreagering. Det låter som Fidel. Vi får väl se om jag är helt ute och cycklar). 
Moment
1
2
3
4
5
Kommentar
1a. KONTAKT
Hälsning
Avvisar kontakt -morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt.
Balanserad
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren, kan hoppa och gnälla Han har lugnat sig mycket i kontakt med människor, men kommer inte tveka att hälsa på en spännande figge.
1b. KONTAKT
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka. Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT
Hantering
Avvisar. Morrar och eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren. Accepterar. Är neutral. Accepterar,
svarar med kontaktbeteende.
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. 3,1När vi övat tandvisning har problemet varit att få hunden att stå still utan att kärleksattackera. Dock brukar han bara vara jättekort, och jag tror inte han är intensiv nog för att få en femma.
2a. LEK 1
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv.  Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet. Denna är svår. Men jag vill tro att när vi väl leker kommer han gripa direkt.
2c. LEK 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper Inget mindre förväntar jag mig av min kampgalning!
3a. JAKT
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer
långsamt.
Kan öka farten. Fullföljer.
 Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända. 4 eller 5? Ibland glömmer han vart han springer och rejsar bara på.
3b. JAKT
Gripande
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt
eller med tidsfördröjning.
Griper direkt, släp-
per.
Griper direkt. Behåller
bytet i minst 3 sek.

4 AKTIVITET Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivitets-
höjningar.
Är uppmärksam, ngt orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig, Växlar snabbt aktiviteter. Han kommer sannolikt köra sin vanliga rutin. Sitta-rulla-ligga-rulla-ligga.
5a. AVST. LEK
Intresse
Engageras ej av figuranten.
Ointresserad.
Kontroll, avbrott förekommer. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg.
Upprepade startförsök.

5b. AVST. LEK
Hot/Agg.
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. Första del. Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. Första och andra del. Det är mycket vakt i Fidd. Han gastar och låter tills faran är tillintetgjord.
5c. AVST. LEK
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet Går fram till den dolda, men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp. Med tanke på hur konstig figgen nog är från början kommer han troligtvis behöva lite övertygning innan han går från till fig.
5d. AVST. LEK
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. AVST. LEK
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten, intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiva figuranten till fortsatt lek. Frågan här är om han kommer uppmuntra passiv fig till lek eller återvänta till mig.
6a. ÖVERRASKN.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVVERRASKN.
Hot/agg
Visar inga hotbeenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram, Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna Båge el tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN.
Kvarstående intresse.
Inget intresse för overallen. Stannar upp Luktar tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen, Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager
7a. LJUDKÄNSL.
Rädsla
Stannar. Kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. LJUDKÄNSL.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. LJUDKÄNSL.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker. Allt annat skulle förvåna mig
8b. SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.  Kontrollerar/handlar mot båda spökena. kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför el bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figs förklädnad Går fram när föraren talar med fig/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN
Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figuranten bjuder. Tar kontakt själv.
Balanserad.
Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2
Leklust
Leker ej. Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt, hugger föremålet.
10. SKOTT Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott.
Avbryter efter tydliga flykttendenser/
avstår skott.
1 eller 2. Han är inte alls skottberörd men vill gärna kolla upp när det kommer plötsliga ljud.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar